Životopis Vincence Praska

Články v rubrice


Nahoru

Profesní CV

* narozen 9. dubna 1843 v Milostovicích u Opavy, Slezsko

† zemřel 31. prosince 1912 v Napajedlech, jižní Morava

slezský buditel, pedagog, jazykovědec, historik, národopisec, novinář a organizátor spolkového života

Původ a rodina Vincence Praska

otec: František Prasek, narozen 10. 10. 1782 v Jaktaři (tzv. moravská enkláva ve Slezsku), zemřel 25. 12. 1847 v Milostovicích, Slezsko

matka: Viktorie, rozená Otýpková, narozena 18. 12. 1814 v Jarkovicích, zemřela 7.12. 1891 v Milostovicích, Slezsko

manželka: Kateřina, rozená Opluštilová, narozena 25. 11. 1853 ve Věrovanech, Morava, zemřela 8. 12. 1921 v Napajedlech

vzali se 19. 2. 1873 v Olomouci

měli spolu šest dětí, dospělého věku se dožili čtyři chlapci – Vladimír (soudce), Bohumil (báňský inženýr), Stanislav (voják) a Zdeněk (voják) i dcera Ludmila Marie-provdaná Vaňourková; nejstarší Stanislava zemřela ve 2,5 letech

Vzdělání

1849(?) - 1854 obecná škola v Milostovicích, Slezsko

1854 - 1855 německá hlavní škola v Opavě, Slezsko

1855 - 1863 německé gymnázium v Opavě, Slezsko

1863 - 1868 vídeňská univerzita, Dolní Rakousy; klasická filologie u Franze Müllera a Alfreda Bonitze, slavistika u Franze Miklośice a čeština u Aloise Vojtěcha Šembery

1867 - 1868 univerzita ve Vratislavi (Breslau, dnes Wrocław), jednosemestrální pobyt

1868 aprobován ve Vídni, zkoušku vykonal před gymnaziální zkušební komisí z klasické a české filologie

Zaměstnání

1868 neplaceným suplentem na německém gymnáziu v Opavě, Slezsko

1868 - 1870 suplentem na Slovanském gymnáziu v Olomouci, Morava

1870 - 1871 profesorem reálného gymnázia v Chrudimi, východní Čechy

1871 profesorem státního gymnázia v Táboře, jižní Čechy

1871 - 1883 profesorem Slovanského gymnázia v Olomouci, Morava

1883 - 1895 ředitelem soukromého českého gymnázia v Opavě, Slezsko

1895 - 1905 profesorem Slovanského gymnázia v Olomouci, Morava

1904 (říjen) jmenován císařem Františkem Josefem I. školním radou

1905 penzionován, přestěhoval se do Napajedel

Veřejné působení Vincence Praska

literární působení v letech 1863 - 1912

vzdělávání a povznesení české společnosti na Moravě a ve Slezsku


Nahoru

Rodokmen


Čtyřgenerační vývod rodu V. Praska (autor Leopold Peřich, příloha Slezského sborníku roč. 1953, č. 1)

Dvougenerační rozrod V. Praska (autor J. Šíl)